Omeka

Åpen kildekode-nettpubliseringsplattformer for å dele digitale samlinger og lage medierike nettutstillinger.

Drift

Drift

Libriotech tilbyr en skybasert løsning for Omeka. Dette innebærer at ditt bibliotek mot en årlig avgift får tilgang til en egen installasjon av Omeka, med en egen database og mulighet for å fritt gjøre de tilpasningene som er tilgjengelige gjennom det administrative grensesnittet. Libriotech tar seg av alle oppgaver knyttet til oppgraderinger av programvare, backup av data og annet teknisk vedlikehold.

Installasjonen er basert på de offisielle versjonene av Omeka, med eventuelle nødvendige tilpasninger (stort sett vil det være snakk om å få på plass feilrettinger før de kommer som en del av en offisiell Omeka-versjon). Oppdateringer vil bli gjort etter hvert som nye stabile versjoner blir gjort tilgjengelige.

Den skybaserte løsningen innebærer at bibliotekene ikke får tilgang til selv å endre kildekoden i sin installasjon, i og med at kildekoden teknisk sett vil være delt mellom alle bibliotekene som benytter seg av fasilitetene i skya. Dersom ditt bibliotek har behov for å gjøre tilpasninger i kildekoden så ta kontakt, så finner vi en løsning for dette også.

Libriotech leverer også Omeka til kunder som ønsker det installert på egne servere, og vi har forskjellige pakker tilpasset de ulike kundenes behov.

Brukerstøtte

Brukerstøtte

Drift omfatter kun ren drift av Omeka-installasjonen, dvs at Libriotech sørger for at systemet er tilgjengelig, oppgradering til nye versjoner, backup osv. Brukerstøtte-timer kan enten avtales på forhånd, eller kjøpes hvis behovet oppstår.  Når det gjelder responstid, inneholder standardkontrakten vår garanti svar innen 4-8 timer avhengig av alvorlighetsgraden på feilen som har oppstått. Vi bruker supportsystemet Mantishub for å sikre historikk for henvendelser og oppfølging.