Libki

Libki er et multiplattformbasert åpen kildekode-datareservasjons- og tidsstyringssystem.

Libriotech tilbyr en skybasert løsning for å styre tilgang til publikums-PC’er. Dette innebærer at ditt bibliotek mot en årlig avgift får tilgang til en egen installasjon av Libki, med oppsett på det ønskede antall klienter. Libriotech tar seg av alle oppgaver knyttet til oppgraderinger av programvare, backup av data og annet teknisk vedlikehold.

w

Hva er Libki

Libki er et bestillings- og tidsstyringssystem for datamaskiner på tvers av plattformer, designet for å gi tidsbegrenset tilgang til datamaskiner på et nettverk. Libki er ideelt egnet for bruk på steder der et kontrollert datamiljø er viktig, for eksempel offentlige tilgangssystemer, biblioteker, skoledatalaboratorier og mer! Den består av to deler, Libki-serveren og Libki-klienten.

 

Skybasert server

Libki-serveren bruker et nettbasert administrasjonssystem som kan nås fra hvilken som helst nettverksbasert PC via en nettleser. Fra nettadministrasjonen kan man opprette og slette brukere, endre hvor lang tid som er igjen på en konto, sende eller legge igjen en melding til en bruker, logge ut og/eller utestenge brukere, og se hvilke klientdatamaskiner som er tilgjengelige og hvilke som blir brukt. I tillegg har systemet et offentlig nettgrensesnitt for å se hvilke kiosker som er tilgjengelige, hvilke som ikke er tilgjengelige, og for å tillate plassering av reservasjoner.

Plattformuavhengig klient

Libki-klienten fungerer på tvers av plattformer og kjører på mange operativsystemer, inkludert Microsoft Windows og Linux. Libki-klienten har en teller som lar brukeren vite hvor mange minutter som er igjen, og muligheten til å logge av tidlig. Eventuelle ubrukte minutter kan brukes på en hvilken som helst annen datamaskin som kjører Libki-klienten. Libki-klienten kan settes til å logge av operativsystemet, eller til og med starte datamaskinen på nytt når en bruker logger av Libki-klienten.

Single sign-on

Libki støtter integrasjon med din eksisterende infrastruktur via SIP eller LDAP. Enkel pålogging betyr at brukere ikke trenger å huske enda en pålogging og passord. I tillegg tillater å aktivere enkeltpålogging automatisk opprettelse av nye Libki-brukerkontoer. Du trenger ikke lage dem på forhånd!

 

}

Reservasjoner

La brukere få tilgang til datamaskiner etter førstemann-til-mølla-prinsippet, krev reservasjoner eller begge deler. Libki har et offentlig nettgrensesnitt som kan brukes til å plassere reservasjoner og lage visningstavler for tilgjengelige datamaskiner.

 

Tilgangskontroll

Begrens tilgangen til datamaskiner etter aldersgruppe, penger man skylder i biblioteksystemet og mange andre parameter, også når du bruker SIP2 SSO.

Åpningstider

Angi åpningstider for hele nettstedet eller for hvert sted, og Libki vil hindre brukere fra å få tilgang til klientdatamaskiner utenfor disse tidsrammene. Libki støtter ferieunntak på hele nettstedet eller for hvert sted også.

Gjestekontoer

Libki støtter gjestekontoer som kan forhåndstrykkes hver morgen, eller genereres etter behov. Gjestekontoer kan ha tidsbegrensninger uavhengig av registrerte brukere.

Konfigurerbar innloggingsside

Libki-klientens påloggingsskjerm er fullt konfigurerbar. Påloggingsskjermen inneholder bannerområder øverst og nederst på skjermen som kan vise alt en nettleser kan vise. Innholdet i disse bannerne kan konfigureres fra Libki-serveren. I tillegg kan logoen erstattes med et tilpasset bilde.

Automatisk tidsforlengelse

Brukere kan gis mer tid basert på etterspørsel. Ekstra tid kan begrenses til en daglig tildeling eller ubegrenset.

Brukervarsling

Libki-brukere blir varslet med jevne mellomrom om gjenværende tid. I tillegg varsler Libki brukere når tiden nesten er ferdig. Hvert minutt de siste fem minuttene. Libki kan også varsle lånetakerne om ventetid ved bruk av SIP SSO.

Automatisk utlogging

Brukeren kan logges ut automatisk etter en viss tid når systemet ikke oppdager musebevegelser.