Koha logo

Libriotech tilbyr følgende tjenester knyttet til det frie biblioteksystemet Koha:

Drift ("Koha-hotell")

Libriotech tilbyr en hotell-løsning for det frie biblioteksystemet Koha. Dette innebærer at ditt bibliotek mot en årlig avgift får tilgang til en egen installasjon av Koha, med en egen database og mulighet for å fritt gjøre de tilpasningene som er tilgjengelige gjennom det administrative grensesnittet. Libriotech tar seg av alle oppgaver knyttet til oppgraderinger av programvare, backup av data og annet teknisk vedlikehold.

Installasjonen er basert på de offisielle versjonene av Koha, med eventuelle nødvendige tilpasninger (stort sett vil det være snakk om å få på plass feilrettinger før de kommer som en del av en offisiell Koha-versjon). Oppdateringer vil bli gjort etter hvert som nye stabile versjoner blir gjort tilgjengelige.

Hotell-løsningen innebærer at bibliotekene ikke får tilgang til selv å endre kildekoden i sin installasjon, i og med at kildekoden teknisk sett vil være delt mellom alle bibliotekene som benytter seg av hotell-fasilitetene. Dersom ditt bibliotek har behov for å gjøre tilpasninger i kildekoden så ta kontakt, vi skal nok finne en løsning for dette også.

Brukerstøtte

Drift omfatter kun ren drift av Koha-installasjonen, dvs at Libriotech sørger for at systemet er tilgjengelig, at backup blir tatt osv. Dersom biblioteket ønsker det kan brukerstøtte-timer avtales på forhånd, eller kjøpes hvis behovet oppstår.

Bearbeiding og import av data

Har du brukt et annet biblioteksystem enn Koha tidligere vil det trenges en konvertering av dataene fra dette systemet for at de skal fungere i Koha. Koha behandler for eksempel eksemplardata anderledes enn de norske systemene, så disse dataene må konverteres. Kanskje er det også andre ting du vil ønske å få gjort med dataene dine med det samme vi er i gang? Libriotech hjelper deg gjerne med å få dataene dine akkurat slik du vil ha dem. Skript og konverteringer som utvikles i forbindelse med slike prosesser gjøres tilgjengelig under en fri lisens - her er det ingen hemmeligheter involvert!

Opplæring

Libriotech holder gjerne kurs i bruken av Koha for deg og dine ansatte. På sikt er målet også å utvikle et sett med opplæringsmaterialer som skal egne seg til selvstudium.

Utvikling

Selv om Koha kan gjøre veldig mye av det et bibliotek har behov for hender det at nye funksjoner og egenskaper må utvikles. Libriotech kan bistå med dette også. Mindre oppdrag ordner vi innomhus. For større oppdrag samarbeider vi med det franske firmaet Biblibre, som antagelig er det største utviklermiljøet for Koha i dag, med 17 ansatte. All kommunikasjon med BibLibre går via Libriotech, slik at biblioteket har én norsk samarbeidspartner å forholde seg til.

"Community work"

Fri programvare-prosjekter blir aldri bedre enn bidragene fra de som deltar i prosjektet. Dette gjelder ikke bare selve koden, men også støtteapparatet rundt, som dokumentasjon, e-postlister osv. Mange bibliotek vil foretrekke å ikke selv bruke tid på å bidra til Koha og støtteapparatet, og Libriotech ser det derfor som en del av sin oppgave å representere kundene sine i denne sammenhengen.

Se også