Koha - det frie biblioteksystemet

Ta spranget og velg markedets mest fleksible biblioteksystem! Fri og åpen programvare til meget gode priser.

Drift

Drift

Libriotech tilbyr en skybasert løsning for det frie biblioteksystemet Koha. Dette innebærer at ditt bibliotek mot en årlig avgift får tilgang til en egen installasjon av Koha, med en egen database og mulighet for å fritt gjøre de tilpasningene som er tilgjengelige gjennom det administrative grensesnittet. Libriotech tar seg av alle oppgaver knyttet til oppgraderinger av programvare, backup av data og annet teknisk vedlikehold.

Installasjonen er basert på de offisielle versjonene av Koha, med eventuelle nødvendige tilpasninger (stort sett vil det være snakk om å få på plass feilrettinger før de kommer som en del av en offisiell Koha-versjon). Oppdateringer vil bli gjort etter hvert som nye stabile versjoner blir gjort tilgjengelige.

Den skybaserte løsningen innebærer at bibliotekene ikke får tilgang til selv å endre kildekoden i sin installasjon, i og med at kildekoden teknisk sett vil være delt mellom alle bibliotekene som benytter seg av fasilitetene i skya. Dersom ditt bibliotek har behov for å gjøre tilpasninger i kildekoden så ta kontakt, så finner vi en løsning for dette også.

Libriotech leverer også Koha til kunder som ønsker det installert på egne servere, og vi har forskjellige pakker tilpasset de ulike kundenes behov. 

Brukerstøtte

Brukerstøtte

Drift omfatter kun ren drift av Koha-installasjonen, dvs at Libriotech sørger for at systemet er tilgjengelig, oppgradering til nye versjoner, backup osv. Brukerstøtte-timer kan enten avtales på forhånd, eller kjøpes hvis behovet oppstår.  Når det gjelder responstid, inneholder standardkontrakten vår garanti svar innen 4-8 timer avhengig av alvorlighetsgraden på feilen som har oppstått. Vi bruker supportsystemet Mantishub for å sikre historikk for henvendelser og oppfølging.

Opplæring

Opplæring

Libriotech er i gang med å etablere noe vi har kalt Koha-skolen. Her skal vi produsere og publisere instruksjonsfilmer og -materiell som fritt kan brukes av alle som vil. Vi kan også leies inn for å gjennomføre Koha-workshops, og er i det hele tatt åpne for forslag til hvordan vi kan bidra til økt kompetanse på Koha

Migrering

Migrering

Når du skal bytte biblioteksystem må  katalogdata og lånerregister migreres fra ditt gamle biblioteksystem og over i Koha. Koha behandler for eksempel eksemplardata anderledes enn noen av de andre systemene, så disse dataene må konverteres. Vi har lang erfaring med migrering fra mange forskjellige biblioteksystemer. Bibliofil, Mikromarc, Tidemann, Libra, BookIT, Bibsys og Aleph for å nevne de vanligste. Det er vanskelig å sette en eksakt pris på migreringsjobben, ettersom ingen kataloger er helt like. Det er størrelsen på katalogen som spiller mest inn for hva prisen blir.

Bearbeiding og import av data
Kanskje er det også andre ting du vil ønske å få gjort med dataene dine med det samme vi er i gang? Libriotech hjelper deg gjerne med å få dataene dine akkurat slik du vil ha dem. Skript og konverteringer som utvikles i forbindelse med slike prosesser gjøres tilgjengelig under en fri lisens – her er det ingen hemmeligheter involvert!

Om Koha

Det frie biblioteksystemet Koha

Det frie biblioteksystem Koha startet på New Zealand høsten 1999 og brukes i dag av tusenvis av biblioteker over hele verden. Libriotech har spesialisert seg på biblioteksystemet Koha siden 2009, og er driftsansvarlig for mer enn 40 installasjoner i norden. Vår egen Magnus Enger har levert mer enn 100 forbedringer til Koha, og vi verdsetter det å bidra til fellesskapet veldig høyt. Vi garanterer deg en ren Koha-installasjon uten forkludrende tilpasninger (“forkede” versjoner). På den måten kan du være sikker på at du alltid har et robust biblioteksystem som alltid er mottakelig for nye oppdateringer og moduler etterhvert som de blir godkjente deler av Koha.

Med Koha får du ikke bare ekte og fri programvare, du vil nesten garantert spare penger også. Vår erfaring er at etter migrering er gjennomført sparer et bibliotek mellom 10- 40% på de årlige driftsutgiftene.

Test Koha

Test-installasjon

Koha er et fritt biblioteksystem. Dette innebærer at kildekoden til systemet er tilgjengelig under en fri lisens, og at hvem som helst kan laste denne ned og ta den i bruk uten å spørre noen om lov eller betale for det. Samtidig er Koha et relativt komplekst stykke programvare som krever en vevtjener, database osv for å fungere. Dette medfører at det for mange vil fremstå som vanskelig å installere programvaren og ta den i bruk på egen hånd. For å bøte på dette tilbyr nå Libriotech gratis Koha-installasjoner til alle nordiske bibliotekfolk som måtte ønske det. Bibliotek kan også få gratis og uforpliktende prøveinstallasjoner for å gjøre seg kjent med koha. 

Utvikling

Utvikling

I et biblioteklandskap der mye er i endring hender det stadig at nye digitale funksjoner og egenskaper må utvikles. Koha er sannsynligvis det mest fleksible biblioteksystemet som finnes på markedet. Takket være sin åpne konstruksjon er Koha rigget for å kommunisere med det meste som finnes av digitale standarder. Trengs det tilpasning eller videreutvikling kan Libriotech selvsagt bistå med dette. For større oppdrag samarbeider vi med det franske firmaet Biblibre, som med sine 16 ansatte er et av de aller største utviklermiljøene for Koha i dag. All kommunikasjon med BibLibre vil gå via Libriotech, slik at du bare har én norsk samarbeidspartner å forholde deg til.