• Bli kjent med Koha er avlyst

  "Bli kjent med Koha" fredag 30. september 2016 er dessverre avlyst.

  Men gå ikke glipp av Joann Ransom på ett av disse arrangementene i Oslo:

 • Ære være Koha sitt QA Team!

  Koha har 3 nivåer av kontroll før ny kode blir en del av systemet:

  • Sign off
  • Quality Assurance (QA) Team
  • Release Manager

  Av disse er det nok QA Teamet som gjør den aller tyngste jobben, for å sørge for at kvaliteten på sluttproduktet er så høy som over hodet mulig. De som faktisk gjør jobben frem til versjon 16.11 kommer i november er:

  • Katrin Fischer (QA Manager, Tyskland)
  • Kyle M Hall (USA)
  • Jonathan Druart (England/Frankrike)
  • Tomas Cohen Arazi (Argentina)
  • Marcel de Rooy (Nederland)
  • Nick Clemens (USA)
  • Jesse Weaver (USA)

  All ære til dem for jobben de gjør!

 • Koha på HiOA!

 • Hvor mange bibliotek bruker Koha?

  Et evig tilbakevendende spørsmål er "Hvor mange bibliotek bruker Koha?".

  For Norges del er det relativt enkelt å svare på dette. Koha i Norge lister alle kjente Koha-installasjoner i Norge som er i aktiv bruk.

  Internasjonalt er det vanskeligere å gi et fornuftig svar, siden man ikke trenger å spørre om lov eller melde fra til noen før man tar systemet i bruk.

  Det finnes en tjeneste som heter Hea som samler inn data om Koha-installasjoner, men foreløpig er det bare 457 Koha-installasjoner som har valgt å dele data her, så tallene hjelper ikke så mye for å si noe om det totale antallet.

  Det sikreste tallet vi har er databasen libraries.org (også kjent som lib-web-cats) som vedlikeholdes av Marshall Breeding. Per i dag (30. august 2016) er det her registrert 4.359 bibliotek (inkludert filialer) som bruker Koha. Men det er utvilsomt store "mørketall" her. lib-web-cats har nok god dekning på USA og delvis Europa, men resten av verden er mer tilfeldig dekket. Vi vet feks at det er over 1.000 folkebibliotek i Tyrkia som bruker Koha, som ikke er med i lib-web-cats.

  Da spørsmålet om hvor mange bibliotek som bruker Koha ble tatt opp på den internasjonale epostlista for Koha nylig, ble det påpekt at det New Zealandske Koha-firmaet Catalyst opererer med et tall på ca 15.000 Koha-bibliotek på verdensbasis. Flere gav sin støtte til dette tallet:

  Så da vet vi det!

 • Bli kjent med Koha!

  Arrangementet er dessverre avlyst!

  Men gå ikke glipp av Joann Ransom på ett av disse arrangementene i Oslo:

subscribe via RSS