• Koha 16.11.01 er her!

  Koha versjon 16.11 kom ut rett før jul, og nå er versjon 16.11.01 også på plass, så nå er det på tide å tenke seriøst på å oppgradere!

  Statistikken viser at en oppgradering gir oss:

  6 new features, 246 enhancements, 410 bugfixes.

  De viktigste nyhetene er:

  • 14695 - Add ability to place multiple item holds on a given record per patron
  • 5260 - Add option to send an order by e-mail to the acquisition module
  • 14610 - Add ability to place article requests in Koha
  • 3534 - Patron quick add form
  • 5670 - Housebound Readers Module

  Det er også verdt å merke seg at det har blitt en del nye innstillinger:

  • AggressiveMatchOnISSN
  • AllowItemsOnHoldCheckoutSCO
  • ArticleRequests
  • ArticleRequestsMandatoryFields
  • ArticleRequestsMandatoryFieldsItemsOnly
  • ArticleRequestsMandatoryFieldsRecordOnly
  • CheckPrevCheckout
  • DefaultPatronSearchFields
  • HoldsLog
  • HouseboundModule
  • IntranetCatalogSearchPulldown
  • MaxItemsToDisplayForBatchDel
  • MaxItemsToProcessForBatchMod
  • MaxOpenSuggestions
  • NovelistSelectStaffEnabled
  • NovelistSelectStaffView
  • OPACHoldingsDefaultSortField
  • OPACResultsLibrary
  • OPACXSLTListsDisplay
  • PatronQuickAddFields
  • PatronSelfRegistrationEmailMustBeUnique
  • PatronSelfRegistrationLibraryList
  • PatronSelfRegistrationPrefillForm
  • RefundLostOnReturnControl
  • ReplyToDefault
  • ReturnpathDefault
  • SwitchOnSiteCheckouts
  • TrackLastPatronActivity
  • XSLTListsDisplay
  • makePreviousSerialAvailable

  Takk til alle som har vært involvert i å hjelpe frem denne nye versjonen!

 • Ære være Koha sitt QA Team!

  Koha har 3 nivåer av kontroll før ny kode blir en del av systemet:

  • Sign off
  • Quality Assurance (QA) Team
  • Release Manager

  Av disse er det nok QA Teamet som gjør den aller tyngste jobben, for å sørge for at kvaliteten på sluttproduktet er så høy som over hodet mulig. De som faktisk gjør jobben frem til versjon 16.11 kommer i november er:

  • Katrin Fischer (QA Manager, Tyskland)
  • Kyle M Hall (USA)
  • Jonathan Druart (England/Frankrike)
  • Tomas Cohen Arazi (Argentina)
  • Marcel de Rooy (Nederland)
  • Nick Clemens (USA)
  • Jesse Weaver (USA)

  All ære til dem for jobben de gjør!

 • Koha på HiOA!

 • Hvor mange bibliotek bruker Koha?

  Et evig tilbakevendende spørsmål er "Hvor mange bibliotek bruker Koha?".

  For Norges del er det relativt enkelt å svare på dette. Koha i Norge lister alle kjente Koha-installasjoner i Norge som er i aktiv bruk.

  Internasjonalt er det vanskeligere å gi et fornuftig svar, siden man ikke trenger å spørre om lov eller melde fra til noen før man tar systemet i bruk.

  Det finnes en tjeneste som heter Hea som samler inn data om Koha-installasjoner, men foreløpig er det bare 457 Koha-installasjoner som har valgt å dele data her, så tallene hjelper ikke så mye for å si noe om det totale antallet.

  Det sikreste tallet vi har er databasen libraries.org (også kjent som lib-web-cats) som vedlikeholdes av Marshall Breeding. Per i dag (30. august 2016) er det her registrert 4.359 bibliotek (inkludert filialer) som bruker Koha. Men det er utvilsomt store "mørketall" her. lib-web-cats har nok god dekning på USA og delvis Europa, men resten av verden er mer tilfeldig dekket. Vi vet feks at det er over 1.000 folkebibliotek i Tyrkia som bruker Koha, som ikke er med i lib-web-cats.

  Da spørsmålet om hvor mange bibliotek som bruker Koha ble tatt opp på den internasjonale epostlista for Koha nylig, ble det påpekt at det New Zealandske Koha-firmaet Catalyst opererer med et tall på ca 15.000 Koha-bibliotek på verdensbasis. Flere gav sin støtte til dette tallet:

  Så da vet vi det!

 • Koha 16.05.01 er her!

  Versjon 16.05.00 kom for en måneds tid siden, men det anbefales å ikke oppgradere til .00-versjoner, men heller vente en måneds tid til ihvertfall .01 er ute. Og det er den , så da er det på tide å oppgradere! Mye har skjedd i løpet av de siste 6 månedene:

  It includes 7 new features, 340 enhancements, 472 bugfixes.

  Her er de største nyhetene du kan glede deg til:

  • 7736 Edifact QUOTE and ORDER functionality
  • 10988 Allow login via Google OAuth2 (OpenID Connect)
  • 11023 Automatic item modification by age (Was “Toggle new status for items”)
  • 9129 Add the ability to set the maximum fine for an item to its replacement price
  • 9021 Add SMS via email as an alternative to SMS services via SMS::Send drivers
  • 8753 Add forgot password link to OPAC
  • 11622 Add ability to pay fees and fines from OPAC via PayPal

  Og her er alle nye systeminnstillinger:

  • AllowHoldItemTypeSelection
  • AllowPatronToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor
  • AllowStaffToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor
  • ClaimsBccCopy
  • DefaultToLoggedInLibraryCircRules
  • DefaultToLoggedInLibraryNoticesSlips
  • DefaultToLoggedInLibraryOverdueTriggers
  • EnablePayPalOpacPayments
  • EnhancedMessagingPreferencesOPAC
  • GoogleOAuth2ClientID
  • GoogleOAuth2ClientSecret
  • GoogleOpenIDConnect
  • GoogleOpenIDConnectDomain
  • HTML5MediaYouTube
  • HoldFeeMode
  • HoldsQueueSkipClosed
  • IntranetCirculationHomeHTML
  • IntranetReportsHomeHTML
  • MaxSearchResultsItemsPerRecordStatusCheck
  • NoIssuesChargeGuarantees
  • OPACISBD
  • OpacMaintenanceNotice
  • OpacResetPassword
  • OpenLibrarySearch
  • PatronSelfModificationBorrowerUnwantedField
  • PayPalChargeDescription
  • PayPalPwd
  • PayPalSandboxMode
  • PayPalSignature
  • PayPalUser
  • SearchEngine
  • ShowAllCheckins
  • StoreLastBorrower
  • decreaseLoanHighHoldsControl
  • decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses

subscribe via RSS