Koha test-installasjon

Gratis Koha

Koha er et fritt biblioteksystem. Dette innebærer at kildekoden til systemet er tilgjengelig under en fri lisens, og at hvem som helst kan laste denne ned og ta den i bruk uten å spørre noen om lov eller betale for det. Samtidig er Koha et relativt komplekst stykke programvare som krever en vevtjener, database osv for å fungere. Dette medfører at det for mange vil fremstå som vanskelig å installere programvaren og ta den i bruk på egen hånd. For å bøte på dette tilbyr nå Libriotech gratis Koha-installasjoner til alle nordiske bibliotekfolk som måtte ønske det.
Bibliotek kan også få gratis og uforpliktende prøveinstallasjoner for å gjøre seg kjent med koha.

For å få deg din egen, private installasjon av Koha sender du en e-post til post(a)libriotech.no med følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • E-postadresse der Libriotech kan kontakte deg om forhold som har med installasjonen å gjøre, for eksempel oppgraderinger av programvaren eller endringer i villkårene
  • Noen få ord om din tilknytning til den nordiske bibliotekbransjen
  • Din Koha-installasjon vil få en adresse på formen http://dinkatalog.priv.bibkat.no/. Du kan selv velge hva som skal brukes i stedet for “dinkatalog” i adressen, og du må oppgi hva du ønsker å bruke i e-posten

Ved å sende inn en henvendelse som beskrevet ovenfor samtykker du i vilkårene nedenfor.

Vilkår

Installasjonen er kun ment til privat bruk. Dette innbefatter ikke bruk på vegne av klubber, lag, foreninger osv.
Brukeren er ansvarlig for all bruk av instansen, inkludert funksjoner som kommentarer, tagger, bruk av eksterne tjenester (omslagsbilder, kommentarer osv), utsending av e-post, henting av data via Z39.50/SRU osv. Dette innbefatter også andre personer som brukeren velger å gi tilgang til de interne funksjonene i Koha.
Libriotech kan avslutte tjenesten med 2 måneders forvarsel. Du har da rett på en komplett mysqldump av alle dine data.
Libriotech kan avslutte installasjoner som ikke har vært i bruk på 6 måneder.
Teksten “Gratis Koha til privat bruk, levert av Libriotech” (eller tilsvarende) nederst på sidene i OPACen skal ikke fjernes eller skjules.
Libriotech tilbyr ikke brukerstøtte på installasjonene, det forutsettes at brukerne melder seg på epostlista koha-norge (eller tilsvarende for andre land og områder) og bruker denne aktivt når det trengs. Det oppfordres også til aktiv deltagelse på de internasjonale postlistene og på IRC. Se forøvrig Om Koha.
Libriotech vil kunne sende ut informasjon til brukerne, feks om oppdatering til nye versjoner og det er brukerens ansvar å gi beskjed om eventuelle endringer av e-postadresse. E-postadresser som er samlet inn til dette formålet vil ikke under noen omstendigheter bli brukt til andre formål, eller bli videreformidlet til andre.

Libriotech kan opprette en åpent tilgjengelig fortegnelse over OPACene til de som benytter seg av tilbudet, men uten at navn på enkeltpersoner fremkommer. Det brukeren har valgt for å erstatte “dinkatalog” i domenenavnet (se avsnittet om tilgang ovenfor) vil bli brukt for å identifisere de ulike installasjonene.
Libriotech kan endre disse vilkårene etter behov, men plikter da å gjøre samtlige brukere oppmerksomme på hvilke endringer som er gjort, pr e-post.

Diverse

Vær ellers OBS på følgende:
Siden dette er en gratis tjeneste vil den ikke kunne komme først i køen dersom det oppstår problemer som også omfatter Libriotechs betalte tjenester.
Tjenesten ligger ikke på samme server som den som beyttes for Libriotech sine betalende kunder, og vil derfor ikke nødvendigvis ha samme ytelse som den betalende kunder har.

Translate »