Koha versjon 16.11 kom ut rett før jul, og nå er versjon 16.11.01 også på plass, så nå er det på tide å tenke seriøst på å oppgradere!

Statistikken viser at en oppgradering gir oss:

6 new features, 246 enhancements, 410 bugfixes.

De viktigste nyhetene er:

 • 14695 - Add ability to place multiple item holds on a given record per patron
 • 5260 - Add option to send an order by e-mail to the acquisition module
 • 14610 - Add ability to place article requests in Koha
 • 3534 - Patron quick add form
 • 5670 - Housebound Readers Module

Det er også verdt å merke seg at det har blitt en del nye innstillinger:

 • AggressiveMatchOnISSN
 • AllowItemsOnHoldCheckoutSCO
 • ArticleRequests
 • ArticleRequestsMandatoryFields
 • ArticleRequestsMandatoryFieldsItemsOnly
 • ArticleRequestsMandatoryFieldsRecordOnly
 • CheckPrevCheckout
 • DefaultPatronSearchFields
 • HoldsLog
 • HouseboundModule
 • IntranetCatalogSearchPulldown
 • MaxItemsToDisplayForBatchDel
 • MaxItemsToProcessForBatchMod
 • MaxOpenSuggestions
 • NovelistSelectStaffEnabled
 • NovelistSelectStaffView
 • OPACHoldingsDefaultSortField
 • OPACResultsLibrary
 • OPACXSLTListsDisplay
 • PatronQuickAddFields
 • PatronSelfRegistrationEmailMustBeUnique
 • PatronSelfRegistrationLibraryList
 • PatronSelfRegistrationPrefillForm
 • RefundLostOnReturnControl
 • ReplyToDefault
 • ReturnpathDefault
 • SwitchOnSiteCheckouts
 • TrackLastPatronActivity
 • XSLTListsDisplay
 • makePreviousSerialAvailable

Takk til alle som har vært involvert i å hjelpe frem denne nye versjonen!