Libriotech på...

Koha, NORMARC og autoritetsposter

Da jeg gjorde hoveddelen av arbeidet med å implementere NORMARC i Koha var jeg nok usikker på hva jeg skulle gjøre med autoritetene, siden Koha er bygget opp rundt egne MARC-rammeverk for dette, noe NORMARC p.t. mangler. Utfallet ble at arbeidet med autoriteter for NORMARC ble utsatt på ubestemt tid. Dette ble jeg minnet om under "Bli kjent med Koha"-dagen i forrige uke, så nå er tiden inne for å gjøre noe med det.

Løsningen blir så vidt jeg kan se å bruke MARC21 sine rammeverk for autoriteter, slik at funksjonaliteten for autoriteter i NORMARC blir identisk med den man finner i MARC21. Jeg er i gang med dette arbeidet nå, og håper det skal være relativt fort gjort.

I mellomtiden er det altså mulig å studere autoritetsfunksjonene i MARC21, for å få et inntrykk av hvordan det vil fungere for NORMARC, når jobben med å få det på plass er gjort.

Mange bibliotek og utlåns-status i trefflister

Her er et spørsmpl som dukket opp under "Bli kjent med Koha"-dagen i forrige uke:

Spørsmål: Hvis mange bibliotek/filialer deler den samme Koha-installasjonen, hvordan vil da informasjonen om utlånt-status se ut i trefflistene i publikumskatalogen?

Svar: Det vil vises som en lang streng med informasjon om alle bibliotekene. Se eksempler fra NExpess-katalogen

Jeg har lagt inn en bug (nærmere bestemt en "enhancement request") som forslår å gjøre det mulig å endre dette, slik at bare antallet ledige eksemplarer vises, og ikke navnene på alle bibliotekene: Bug 9028 - Optionally show only the number of available copies in result lists in OPAC. Et eldre forslag som også vil påvirke dette er Bug 5079 - Make display of shelving location and call number in XSLT results controlled by sysprefs, som foreslår å gjøre det valgfritt om plassering og hyllesignatur skal vises i trefflista. Kanskje får jeg tid til å gjøre noe med det etter hvert, om ikke noen føler seg kallet til å sponse utviklingen...

Koha Community Newsletter: October 2012

Libriotech sin første Bli kjent med Koha-dag er omtalt under Upcoming Koha Events. Jeg glemte å melde fra om at arrangementet er fullbooket før nyhetsbrevet "gikk i trykken".

Det går rette veien!

Chris Cormack har sett på tallene for antall "bugs" som er registrert for Koha hittil i år, og kommet opp med Bug resolution statistics for 2012 to date:

[...] we close more bugs than we open, but are opening more enhancement requests than we have closed so far, which is really not a bad place to be in. Resolving 1443 in 10 months is a pretty nice statistic in itself.

Det er verdt å merke seg at "bugs" både omfatter rapporterte feil og mangler og forslag til nye egenskaper/funksjoner (som omtales som "Enhancements").

Kommer i Koha 3.10: Nytt OPAC-tema med responsiv design

Nå er det snart bare en måned igjen til versjon 3.10 av Koha er her, og det er på tide å begynne å glede seg til det nye som kommer i denne versjonen. Den mest synlige endringen, om man velger å ta den i bruk, er et helt nytt "tema" for publikumskatalogen. Dvs helt nytt er det ikke, det bygger på det gamle men det ser litt anderledes ut. Og viktigst av alt: det er basert på responsiv design ("Responsive Web Design"), som vil si at visningen tilpasser seg størrelsen på skjermen!

Les mer...

Hylte blir første svenske folkebibliotek som velger Koha

Dagens gladnyhet fra Sverige: Hylte väljer fria bibliotekssystemet Koha:

Hylte väljer det fria systemet Koha som sitt biblioteksdatasystem för framtiden. En migrering till Koha genomförs 2012-2013 i samarbete med Regionbibliotek Halland i ett projekt finansierat av Region Halland.

Bibliotekssystemet Koha är något så ovanligt som ett datasystem för bibliotek med en licens som låter alla fritt använda systemet, modifiera det och sprida det vidare till andra. Det ägs och utvecklas i en global gemenskap av bibliotek, enskilda och företag. Att varje användare uttryckligen äger sitt system gör att den som har kompetensen själv kan utveckla och drifta systemet. Den som inte vill göra det kan vända sig till något av de 30-tal företag runtom i världen som säljer Koha-relaterade tjänster. Till skillnad från de system som dominerar marknaden idag är det också enkelt att byta leverantör men behålla sitt system.

Når kommer det første norske folkebiblioteket etter, mon tro?

Bli kjent med Koha - utvidet påmeldingsfrist!

Siden Bli kjent med Koha på Litteraturhuset i Oslo onsdag 7. november 2012 ikke er fulltegnet utvider vi påmeldingsfristen med en uke, til fredag 19. oktober klokka 16.00.

Så langt er det påmeldt deltagere fra:

  • 3 fagbibliotek
  • 1 folkebibliotek
  • 1 fylkesbibliotek

bibkat - nå også for Sverige og Danmark

Libriotech sine driftede Koha-installasjoner har til nå være tilgjengelige som underdomener til bibkat.no. Men nå har vi sikret oss bibkat.se og bibkat.dk også, og kan dermed tilby adresser på formen dittbibliotek.bibkat.se og ditbibliotek.bibkat.dk.

Foreløpig er det to svenske bibliotek som nyter godt av dette, men ingen danske. Hvem har lyst til å bli det første? :-)

Katalogisering i Koha 3.8

Flittige Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget en screencast på nesten 7 minutter, som dekker ulike fremgangsmåter for å få bibliografiske poster inn i Koha:

Mulighetene som omtales er:

  1. Import av poster fra eksterne kilder
  2. Kopikatalogisering (via Z39.50)
  3. Grunnkatalogisering