Libriotech på...

Sikkerhetsoppgradering av Koha!

Det er ikke veldig ofte det skjer, men av og til blir det oppdaget sikkerhetsproblemer i Koha. Nå har det skjedd, og alle som bruker Koha bør oppgradere installasjonen sin snarest! Se Security release — July 2013 for detaljer.

Libriotech sine kunder har selvsagt sikkerhetsoppgraderinger som en del av sin service, og installasjonene deres er allerede oppgradert. De behøver med andre ord ikke foreta seg noe som helst. :-)

Kommer i Koha 3.14: Pensumsamlinger ("course reserves")

Det begynner å bli litt over en måned siden Koha 3.12.0 kom, og allerede har det blitt gjort ca 185 endringer på veien mot neste versjon, 3.14.0, som skal være klar 22. november. Den største endringen som er gjort så langt er å legge til en funksjon for det vi på norsk kanskje kan kalle pensum-samlinger (engelsk: "course reserves"):

The course reserve module allows academic libraries to designate items that are held on reserve for students of specified courses. When an item is placed on course reserve, it is associated with one or more courses and can have various attributes, including location and item type, temporarily changed. This allows that item to have a different (and usually shorter) loan period than it normally would. When the item is taken off reserve at the end of the academic term, its normal attributes are restored. Courses and course reserve items can be searched and displayed in the OPAC.

Se flere ferske nyheter og endringer i Koha 3.14 Release Manager’s Update #1 av Galen Charlton.

"Alt er stort i Amerika"

... inkludert Koha.

ByWater har akkurat annonsert at de i første halvår av 2013 har skrevet 38 nye kontrakter på drift og brukerstøtte for Koha, noe som omfatter 175 nye bibliotek!

ByWater Solutions, an open source community contributor and America’s forefront provider of Koha support, announced today that at a little more than 6 months in to 2013, 175 libraries have chosen to switch to the Koha open source ILS with support from ByWater Solutions.

Koha 3.12.0 er her!

Jared Camins-Esakov annonserte for noen timer siden (et par dager før den planlagte datoen!) at versjon 3.12.0 av det frie biblioteksystemet Koha nå er tilgjengelig:

Koha 3.12.0 is a major release, with numerous new features, enhancements, and bugfixes. Koha 3.12.0 is released under the GNU General Public License version 3 or later. Since the release of Koha 3.10.0, the development team has added 1470 patches to Koha, comprising some 21 new features, 160 enhancements, and 440 bugfixes. The result, I am sure you will agree, is the best version of Koha yet.

Se Illustrated Koha 3.12 release notes for en oversikt over hva som er nytt i denne versjonen.

En norsk demo er tilgjengelig her: http://demo.test312.bibkat.no/.

Kommer i Koha 3.12: Plugins

Ser man på suksessrike fri programvare-prosjekter er det et påfallende fellestrekk for mange av dem at de har et system for "plugins" - dvs, en mulighet for å legge til ny funksjonalitet uavhengig av oppdateringer av kjernen av systemet. Fra og med versjon 3.12 vil også Koha et plugin-system, selv om omfanget av systemet vil være noe begrenset til å begynne med. Jeg regner dog med at dette kommer til å bli mer utbygd etter hvert, og at det vil komme interessante plugins som utvider funksjonaliteten til Koha på nye og spennende måter!

Utviklingen er gjort av Kyle Hall hos ByWater Solutions. Dokumentasjonen for 3.12 omtaler hvordan man slår plugin-systemet på, og Kyle har også laget en screencast der han viser hvordan plugins kan fungere. ByWater har også begynt på en Koha Plugins Database der de foreløpig lister opp tre plugins de selv har laget (koden er tilgjengelig her).

Det blir spennende å se hvordan dette kommer til å utvikle seg!

Kopikatalogisering i Koha 3.12

I Koha er det mulig å "kopikatalogisere" på en enkel måte, dvs hente bibliografiske poster fra eksterne kilder (feks BIBSYS), tilpasse dem og lagre dem i eget system. Jeg har laget en kort screencast som viser hvordan dette fungerer i den nyeste versjonen av Koha.

Kommer i Koha 3.12: Egenregistrering i publikumskatalogen

En av de store nyhetene i neste versjon av det frie biblioteksystemet Koha (dvs versjon 3.12) blir muligheten for å åpne for at potensielle lånere som ikke allerede er registrert som brukere ved biblioteket kan registrere seg selv gjennom publikumskatalogen. Se (den foreløpige) dokumentasjonen eller screencast'en Coming Attractions: Patron Self Registration fra ByWater Solutions for detaljer.