Libriotech på...

Nytt i Koha 3.8: Mer fart

Jeg kan ikke påberope meg å ha gjort super-grundig research, men denne grafen taler et ganske tydelig språk:

Grafen viser responstiden til forsiden til to Koha publikumskataloger. Den grønne kjører samme kode som Libriotech sine kunder (3.6.4) og den blå kjører versjon 3.8.0. Det kan godt være at bildet vil se anderledes ut for mer komplekse sider enn forsidene (feks trefflister for søk), men dette viser ihvertfall at utviklingen går rett vei. (Ytelse fikk en del oppmerksomhet i arbeidet med versjon 3.8, og det er tydelig at dette har hatt sin effekt!)

Ytelse vil fortsett å stå i fokus for neste versjon av Koha, og da er målet at det skal bli mulig å kjøre Koha sammen med Plack, som skal kunne gi betydelig reduksjon i tiden det tar å vise en side (90% reduksjon har vært antydet, om jeg ikke husker helt feil). Vi venter i spenning!

Koha Newsletter: Volume 3, Issue 4: April 2012

Ny utgave av nyhetsbrevet til Koha, denne gangen blant annet med en liten omtale av Libriotech sitt SemantiKoha-prosjekt:

Koha 3.8 er her!

Versjon 3.8 av det frie biblioteksystemet Koha er her, på den planlagte datoen!

The Koha release team is happy to announce the release of Koha 3.8.0, the third major release since we shifted to time based releases. The release team would like to thank everyone involved in this release for making it possible.

Koha 3.8.0 contains over 130 enhancements with over 1000 changesets from 71 developers.

Sjekk release notes for detaljer om hva som er nytt i denne versjonen.

Libriotech er stolt over å ha 16 bidrag til denne versjonen, men satser selvsagt på at det skal bli flere i neste versjon!

Som tidligere nevnt kan versjon 3.8 prøvekjøres her:

Denne demo-installasjonen nullstilles hver natt, så ikke belag deg på at endringer du har gjort er tilgjengelige neste dag. Vil du teste Koha mer inngående så ta kontakt, så ordner vi en gratis installasjon til privat bruk eller en uforpliktende demo-installasjon for ditt bibliotek!

Kommer i Koha 3.8: Nytt utseende på interne sider

Versjon 3.8 av det frie biblioteksystemet Koha er nå i praksis her, selv om versjonen ikke har blitt annonsert enda!

En av de mer iøyenfallende endringene er et nytt utseende på sidene i det interne grensesnittet, her er et par eksempler (klikk for større versjon):

Hele herligheten kan prøvekjøres på head.bibkat.no:8080 - brukernavn/passord = demo/demo.

Og det beste av alt: Om man ikke liker det nye utseendet vil det være rimelig enkelt å tilpasse utseendet etter eget forgodtbefinnende (med CSS).

Kjære BIBSYS: dropp OCLC, bruk fri programvare!

BIBSYS har (minst) to problemer i forhold til anskaffelse av nytt biblioteksystem:

Leveranse

Rapporten som satte i gang prosessen med anskaffelse av nytt biblioteksystem sa at BIBSYS skulle kjøpe "hyllevare". Det har de ikke gjort, de har (ihvertfall delvis) kjøpt noe som ligner stygt på vapourware, dvs ikke et konkret stykke programvare, men fagre løfter om kommende programvare. De fagre fremtidsutsiktene begynner nå å slå sprekker:

OCLC er forsinket med sin leveranse og det har blitt mer og mer tydelig at OCLC og BIBSYS har forskjellig syn på hva den endelige leveransen skal inneholde av funksjonalitet.

La os bare håpe at det ikke ligger alt for mange skuffelser og advokatsalærer og lurer i buskene her...

Rettigheter til data

BIBSYS sier selv:

Eierskap til dataene? Vil det være mulig å hente ut poster fra det nye systemet og bruke disse i ulike prosjekter?

Ja. BIBSYS sine registre er statens eiendom og vi gir ikke fra oss eierskap til OCLC på noen måte. Vi har fått bekreftet av OCLC at vi kan ta våre data fra WorldCat, som er beriket av OCLC og andre, og bruke disse dataene i ulike andre sammenhenger – for så å gjenninnføre dataene til WorldCat, om ønskelig.

Svenske Libris har nylig publisert en bloggpost med tittelen Clarification regarding WorldCat membership, der de forklarer hvorfor de har valgt å bryte forhandlingene med OCLC om deltagelse i WorldCat, et av produktene BIBSYS har kjøpt.

Jeg blir sittende igjen med noen store spørsmål: Har BIBSYS fått andre og bedre vilkår enn dem Libris avviser? Vil ikke BIBSYS være bundet av "WorldCat Rights and Responsibilities (WCRR) apply", som Libris finner problematisk? Kan det være at BIBSYS i sitt hastverk etter å anskaffe "neste generasjons biblioteksystem" ble sittende igjen med ert valg mellom to onder, og at detaljene rundt eierskap til data måtte vike av hensyn til en anskaffelsesprosess som som ble oppfattet som ugjenkallelig?

Veien videre

Mine to oppfordringer til BIBSYS og BIBSYS-bibliotekene er klare:

1. Bryt samarbeidet med OCLC nå! Og la det koste hva det koste må, et brudd vil uansett lønne seg på lang sikt.

2. Sats på fri programvare! Dette vil ha flere fordeler:

  • Det finnes systemer som fritt kan lastes ned i dag, uten lange runder med forhandlinger, kontrakter osv.
  • BIBSYS slipper å bli et mellomledd mellom bibliotekene og en diger organisasjon hvor BIBSYS bare blir en liten kunde mellom mange store.
  • BIBSYS vil stå fritt til å drive egen utvikling eller kjøpe tjenester fra andre, i et marked der flere leverandører konkurrerer om å selge tjenester knytte til den samme programvaren.
  • BIBSYS og BIBSYS-bibliotekene vil få et eierskap til systemet de velger, og ikke bare bli leilendinger hos andre.
  • BIBSYS kan utvikle (eller betale noen andre for å utvikle) nøyaktig den funksjonaliteten de selve måtte ønske, uten å be noen om lov eller vente på at noen skal gjøre det for dem.
  • BIBSYS-bibliuotekene beholder eierskap til egne data, uten at det kan sås noe som helst tvil om det.

I praksis finnes det 2-3 systemer man kan velge mellom:

  • Evergreen - bygget fra starten av som et konsortiesystem. Det opprinnelige konsortiet (Georgia PINES) har over 250 bibliotek. Systemets egenskaper er noe mindre utbygd enn i Koha, og grensesnittet for bibliotekansatte er ikke web-basert, men en klient som må installeres på alle maskiner hvor det skal brukes.
  • Koha - det første og best utbygde fri programvare biblioteksystemet. Ikke like godt på konsortiefunksjonalitet som Evergreen, men dette vil det helt sikkert være mulig å finne løsninger på. Stort, internasjonalt "community" som driver aktiv utvikling. Over 30 firma som selger tjenester i tilknytning til systemet.
  • Kuali OLE og NewGenLib kan også være verdt en kikk, men dem kjenner jeg ikke så godt til.

Avslutningsvis en oppfordring fra "brinxmat":

... you don't need OCLC or BIBSYS to share and collaborate, you need to SHARE AND COLLABORATE. Now. Go away and do that.

Kommer i Koha 3.8: Stjerner

I Koha 3.8 (som kommer 23. april) vil det bli mulig å gi brukerne adgang til å gi dokumenter/poster en vurdering i form av en skala fra 1 til 5 stjerner:

Stjerner i publikumskatalogen

(Dette er så nytt at den tilhørende teksten ikke er oversatt enda.)

17 mennesker fra 9 land

Koha Community har nettopp avholdt valg til sentrale posisjoner for neste versjon (3.10) og det er verdt å merke seg at 17 ulike personer fra 9 land nå innehar de aktuelle vervene. Ingen tvil om at dette er et internasjonalt prosjekt!

Kommer i Koha 3.8: Opplasting av lokale bilder

I Koha 3.8 (som etter planen skal komme 23. april 2012 - om én måned) vil det bli mulig å laste opp lokale bilder som vises sammen med en post. Det vil bli mulig å laste opp flere bilder pr post, og å klikke på bildene for å vise full størrelse. Bildene vises både i publikumskatalogen og i det interne søkegrensesnittet.

Skjrmdumpfra Koha som viser to lokale bilder på post

Bildet over vise utsnitt av en post med to lokale bilder. Det første bildet vises i selve posten og alle bildene er tilgjengelige fra fanen "Images". (Denne utvidelsen er så nye at den ikke er oversatt enda, men det vil den selvsagt bli før versjon 3.8 blir sluppet.)

Kommer i Koha 3.8: OAI-PMH sett

Takket være arbeidet som er lagt ned i Bug 6440 vil Koha 3.8 sin støtte for OAI-PMH være utvidet til også å omfatte støtte for sett. Det vil i praksis si at man kan definere kriterier for hvilke poster som skal være med i et sett, og så gjøre det mulig å høste bare de postene som faller innenfor settet. Kriteriene kan være både på post- og eksemplarnivå. Et typisk eksempel på bruken av dette kan være å definere sett for alle bibliotekene/filialene i en installasjon.