Libriotech på...

Hipp hurra for Libriotech!

I dag er det akkurat tre år siden Libriotech ble registrert i Enhetsregisteret!

Mye av det som har blitt utrettet i løpet av disse årene fremgår av kunde-siden (men ikke alt, jeg må se å få oppdatert den...).

Ellers er jeg også veldig fornøyd med å være oppe i 56 bidrag til Koha (selv om mye av det er relatert til NORMARC-implementeringen og representerer krefter som kunne og burde vært brukt på noe mere konstruktivt.)

Det ligger an til at den nærmeste fremtiden inneholder flere spennende prosjekter, så jeg gleder meg til de neste tre årene!

Koha 3.8 for bibliotekarer

Nicole Engard fra ByWater Solutions har tatt seg bryet med å lage Koha 3.8 Release Notes for Librarians:

... edited from the original release notes specifically for Koha users and Librarians

Den viktigste forskjellen fra den offisielle versjonen er at det lagt til masse lenker til dokumentasjonen og til feilmeldingsrapportene som ligger bak endringene som er gjort.

Kommer i Koha 3.10: Dagens sitat

Det er lenge (5 måneder) til Koha 3.10 skal komme, men nye egenskaper er i ferd med å bli lagt til. En av de første av et visst omfang er løsning for å vise "dagens sitat" på forsiden av publikumskatalogen:

Dagens sitat i Koha sin publikumskatalog

(Siden dette er så ferskt er teksten ikke oversatt enda.)

Dette er en små-sær funksjon som må slås på for å bli synlig og som mange kanskje ikke vil se nytten av, men den er uansett interessant fordi implementasjonen av funksjonene knyttet til innlegging og oppdatering av sitatene i kulissene benytter en del nye, "fancy" teknikker som vil kunne danne skole for hvordan lignende funksjoner implementeres i andre deler av Koha.

I det administrative grensesnittet finner du funksjonene for å legge inn sitater under Hjem > Verktøy > Edit quotes for QOTD feature. Du må slå på systempreferansen QuoteOfTheDay for at sitatene skal vises i publikumskatalogen. Og siden denne nye egenskapen ble en del av offisielle Koha i dag, må du selvsagt ha en helt opdatert Koha-installasjon, slik som den du finner her.

Nytt i Koha 3.8: Timeslån

Hittil har det bare vært mulig å angi lånetid i dager i Koha. Fra og med versjon 3.8 er det også mulig å angi lånetid i timer:

Innstilling for lånetid i timer

(Fra nedtrekksmenyen er det mulig å angi at lånetiden skal oppgis i dager eller timer.)

Det jeg lurer litt på er: Er det bibliotek i Norge som bruker lånetider i timer? Hvis ikke, er det fordi systemene ikke støtter det, eller er det fordi det ikke er bruk for det?

Nytt i Koha 3.8: Mer fart

Jeg kan ikke påberope meg å ha gjort super-grundig research, men denne grafen taler et ganske tydelig språk:

Grafen viser responstiden til forsiden til to Koha publikumskataloger. Den grønne kjører samme kode som Libriotech sine kunder (3.6.4) og den blå kjører versjon 3.8.0. Det kan godt være at bildet vil se anderledes ut for mer komplekse sider enn forsidene (feks trefflister for søk), men dette viser ihvertfall at utviklingen går rett vei. (Ytelse fikk en del oppmerksomhet i arbeidet med versjon 3.8, og det er tydelig at dette har hatt sin effekt!)

Ytelse vil fortsett å stå i fokus for neste versjon av Koha, og da er målet at det skal bli mulig å kjøre Koha sammen med Plack, som skal kunne gi betydelig reduksjon i tiden det tar å vise en side (90% reduksjon har vært antydet, om jeg ikke husker helt feil). Vi venter i spenning!

Koha Newsletter: Volume 3, Issue 4: April 2012

Ny utgave av nyhetsbrevet til Koha, denne gangen blant annet med en liten omtale av Libriotech sitt SemantiKoha-prosjekt: